Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC022K
Název koncepce: Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2019 08:36
Předkladatel: Středočeský kraj
IČO předkladatele: 70891095
Datum zveřejnění: 23.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2019
Text oznámení: STC022K_oznameni.zip (5229 kB) - 23.08.2019 07:39:07
Informace o oznámení: STC022K_infOznam.pdf (265 kB) - 23.08.2019 07:39:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC022K_infZjistovaci.pdf (467 kB) - 16.10.2019 08:36:51
Závěr zjišťovacího řízení: STC022K_zjistovaci.zip (13099 kB) - 16.10.2019 08:36:07
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: