Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC046F
Název koncepce: Makotřasy - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2016 14:36
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.04.2013
Předkladatel: Magistrát města Kladna
IČO předkladatele: 00234516
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.05.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC046F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.zip (104 kB) - 03.11.2016 08:31:49
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Hosnedl Petr Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC046F_vyhodnoceni.pdf (2089 kB) - 03.11.2016 08:30:27
Text Hodnocení Natura 2000: STC046F_Natura.pdf (525 kB) - 03.11.2016 08:30:27
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.10.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC046F_stanoviskoSEA.pdf (482 kB) - 26.10.2016 14:36:01
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: