Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC080F
Název koncepce: Zdice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 18.02.2015 12:25
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.07.2013
Předkladatel: MěÚ Beroun
IČO předkladatele: 00233312
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 31.07.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC080F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (109 kB) - 06.08.2013 09:55:25
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 11.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2014
Posuzovatel: Vostal Dalibor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC080F_vyhodnoceni.zip (4287 kB) - 11.08.2014 11:55:48
Text Hodnocení Natura 2000: STC080F_Natura.pdf (2555 kB) - 11.08.2014 11:55:48
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.02.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC080F_stanoviskoSEA.doc (125 kB) - 18.02.2015 12:25:43
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: