Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC083F
Název koncepce: Týnec nad Labem - návrh zadání zm. č. 2 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 09.06.2014 18:05
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 11.07.2013
Předkladatel: Městský úřad Kolín
IČO předkladatele: 00235440
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.08.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC083F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (101 kB) - 26.08.2013 09:28:05
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 28.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2014
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC083F_navrh.doc (145 kB) - 12.03.2014 10:50:37
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC083F_vyhodnoceni.pdf (3142 kB) - 12.03.2014 10:50:37
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.06.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC083F_stanoviskoSEA.doc (100 kB) - 09.06.2014 18:05:55
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: