Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1027P
Název koncepce: Libenice - návrh zadání zm.č. 2 ÚPO
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.10.2011 07:56
Předkladatel: Městský úřad Kolín
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: STC1027P_navrhZadani.pdf (2114 kB) - 31.05.2011 10:38:39
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1027P_stanoviskoNavrhZadani.doc (91 kB) - 31.05.2011 10:38:21
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1027P_stanoviskoNavrh1.doc (199 kB) - 17.10.2011 07:56:33
Důvody ukončení posuzování: