Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1146P
Název koncepce: Šestajovice - návrh zprávy o uplatňování územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.02.2013 08:12
Předkladatel: OÚ Šestajovice
IČO předkladatele:
Návrh zprávy: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text vyjádření k návrhu zprávy: STC1146P_vyjadreniNavrhZprava.doc (99 kB) - 06.01.2012 08:43:20
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1146P_stanoviskoNavrh1.doc (190 kB) - 15.02.2013 08:12:14
Důvody ukončení posuzování: