Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC1350P
Název koncepce: Benešov - návrh zadání zm.č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2015 07:24
Předkladatel: MěÚ Benešov
IČO předkladatele: 00231401
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: STC1350P_navrhZadani.pdf (147 kB) - 16.01.2013 08:39:14
Text stanoviska k návrhu zadání: STC1350P_stanoviskoNavrhZadani.doc (143 kB) - 16.01.2013 08:39:47
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Morávková Milena Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC1350P_stanoviskoNavrh1.doc (147 kB) - 28.07.2015 07:24:32
Důvody ukončení posuzování: