Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC223P
Název koncepce: Svinaře - návrh zadání změny č.1
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2009 13:46
Předkladatel: Městský úřad Beroun
IČO předkladatele: 00233129
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC223P_stanoviskoNavrhZadani.doc (79 kB) - 21.04.2008 09:25:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Smutný Martin Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC223P_stanoviskoKoncept.doc (104 kB) - 03.06.2009 13:46:46
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: