Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC398F
Název koncepce: Jinočany - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2020 08:31
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 04.05.2015
Předkladatel: Obecní úřad Jinočany
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC398F_zadani.zip (2988 kB) - 18.05.2015 14:15:28
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 25.05.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC398F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (54 kB) - 02.06.2015 14:49:20
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2017
Posuzovatel: Kovář Roman Dr., Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC398F_navrh.pdf (488 kB) - 29.06.2017 10:57:27
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC398F_vyhodnoceni.pdf (3286 kB) - 29.06.2017 10:50:14
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.09.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC398F_stanoviskoSEA.pdf (278 kB) - 09.11.2017 13:24:10
Datum veřejného projednání: 12.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 19.11.2020
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC398F_infoVP.pdf (1735 kB) - 15.10.2020 08:31:37