Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC411F
Název koncepce: Kutná Hora - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2019 11:02
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 01.04.2015
Předkladatel: Městský úřad Kutná Hora
IČO předkladatele: 00236195
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 29.04.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC411F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (108 kB) - 15.06.2015 12:58:07
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC411F_navrh.pdf (1170 kB) - 24.10.2017 12:41:52
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC411F_vyhodnoceni.pdf (4434 kB) - 24.10.2017 12:41:52
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.09.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC411F_stanoviskoSEA.pdf (730 kB) - 25.09.2019 11:02:16
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: