Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC426F
Název koncepce: Sulice - návrh zadání změny č. 1 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2018 08:34
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.08.2015
Předkladatel: Obecní úřad Sulice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC426F_zadani.pdf (470 kB) - 11.08.2015 08:02:15
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 31.08.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC426F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (60 kB) - 07.09.2015 15:22:00
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 10.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.06.2016
Posuzovatel: Calábek Aleš Ing., MBA
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC426F_navrh.pdf (133 kB) - 18.01.2017 16:02:05
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC426F_vyhodnoceni.pdf (16399 kB) - 13.07.2016 15:58:35
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 23.08.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC426F_stanoviskoSEA.pdf (658 kB) - 18.01.2017 16:05:31
Datum veřejného projednání: 20.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.03.2017
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 07.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2017
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC426F_infoVP.pdf (977 kB) - 15.09.2017 09:38:22
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: STC426F_infoOpakVP.pdf (856 kB) - 15.09.2017 09:35:00
Schválený ÚP: STC426F_schvalUP.pdf (1057 kB) - 19.07.2018 08:34:27