Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC475F
Název koncepce: Hlavenec - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.08.2019 09:20
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.10.2015
Předkladatel: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČO předkladatele: 00240079
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 27.10.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC475F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.zip (671 kB) - 23.08.2019 09:07:00
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Král Jan Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC475F_navrh.zip (14454 kB) - 23.08.2019 09:13:10
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC475F_vyhodnoceni.pdf (1847 kB) - 23.08.2019 09:17:51
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.06.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC475F_stanoviskoSEA.pdf (362 kB) - 23.08.2019 09:20:07
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: