Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC635P
Název koncepce: Trhový Štěpánov - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2017 13:39
Předkladatel: MěÚ Vlašim
IČO předkladatele: 00232947
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC635P_stanoviskoNavrhZadani.zip (66 kB) - 19.06.2013 09:39:01
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Maňour Jiří prom.geol., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC635P_stanoviskoNavrh1.pdf (503 kB) - 28.04.2017 13:39:08
Důvody ukončení posuzování: