Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC742F
Název koncepce: Rašovice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.05.2021 08:20
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 20.04.2017
Předkladatel: Městský úřad Kutná Hora
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC742F_zadani.pdf (802 kB) - 27.04.2017 09:19:17
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.05.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC742F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (435 kB) - 20.05.2020 16:44:19
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření: 26.03.2020
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC742F_navrh.pdf (1942 kB) - 20.05.2020 16:47:14
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC742F_vyhodnoceni.pdf (6578 kB) - 20.05.2020 16:47:14
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.06.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC742F_stanoviskoSEA.pdf (391 kB) - 22.06.2020 09:17:39
Datum veřejného projednání: 12.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 19.11.2020
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC742F_infoVP.pdf (224 kB) - 15.10.2020 08:30:50
Informace o schválení ÚP: STC742F_infoSchvalUP.pdf (1283 kB) - 06.05.2021 08:20:27