Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC910F
Název koncepce: Bojanovice - návrh zprávy o uplatňování územního plánu + zadání zm. č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2019 17:44
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 28.06.2018
Předkladatel: Obecní úřad Bojanovice
IČO předkladatele: 00241091
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: STC910F_zprava.zip (7035 kB) - 14.08.2019 17:42:59
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 06.08.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zprávy: STC910F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZpravy.zip (522 kB) - 14.08.2019 17:44:20
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: