Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC911F
Název koncepce: KONDRAC - zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 20.07.2022 10:22
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 25.07.2018
Předkladatel: Městský úřad Vlašim
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC911F_zadani.pdf (498 kB) - 27.07.2018 08:42:47
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.08.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC911F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (560 kB) - 22.08.2018 15:06:07
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 16.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Kovář Roman Dr. Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): STC911F_navrh.pdf (2095 kB) - 23.11.2020 16:00:06
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC911F_vyhodnoceni.pdf (17678 kB) - 23.11.2020 16:00:06
Text Hodnocení Natura 2000: STC911F_Natura.pdf (2211 kB) - 23.11.2020 16:00:06
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.07.2022
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC911F_stanoviskoSEA.pdf (574 kB) - 20.07.2022 10:22:06
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: