Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC957F
Název koncepce: Zlonín - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2019 12:36
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.04.2019
Předkladatel: Obecní úřad Zlonín
IČO předkladatele: 00241067
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC957F_zadani.pdf (946 kB) - 25.04.2019 10:25:37
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 15.05.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: STC957F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (552 kB) - 15.08.2019 12:36:07
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: