Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC959F
Název koncepce: Čečelice - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2019 13:10
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 26.04.2019
Předkladatel: Městský úřad mĚLNÍK
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC959F_zadani.pdf (203 kB) - 03.05.2019 10:48:51
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.05.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC959F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (254 kB) - 21.06.2019 13:10:14
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: