Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC993P
Název koncepce: Lidice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2012 15:19
Předkladatel: Obecní úřad Lidice
IČO předkladatele: 00234648
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: STC993P_navrhZadani.pdf (599 kB) - 04.03.2011 11:27:29
Text stanoviska k návrhu zadání: STC993P_stanoviskoNavrhZadani.doc (98 kB) - 04.03.2011 11:28:41
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Václavíková Eliška Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: STC993P_stanoviskoKoncept.doc (103 kB) - 12.12.2012 15:19:21
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: