Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK004K
Název koncepce: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2007 08:45
Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
IČO předkladatele: 00081531
Datum zveřejnění: 06.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ULK004K_oznameni.pdf (433 kB) - 31.10.2007 10:37:34
Informace o oznámení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: ULK004K_zjistovaci.doc (56 kB) - 07.12.2007 08:45:04
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: