Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK016K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 - Aktualizace 2016 - 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2018 10:13
Předkladatel: Statutární město Most
IČO předkladatele: 00266094
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ULK016K_oznameni.pdf (960 kB) - 01.07.2016 10:56:54
Informace o oznámení: ULK016K_infOznam.pdf (142 kB) - 22.02.2018 10:13:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK016K_infZjistovaci.pdf (96 kB) - 08.12.2016 09:50:41
Závěr zjišťovacího řízení: ULK016K_zjistovaci.pdf (251 kB) - 08.12.2016 09:50:41
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: