Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK017K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří 2016 - 2023
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2018 10:12
Předkladatel: Město Klášterec nad Ohří
IČO předkladatele: 00261939
Datum zveřejnění: 06.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2016
Text oznámení: ULK017K_oznameni.pdf (755 kB) - 06.09.2016 13:08:48
Informace o oznámení: ULK017K_infOznam.pdf (143 kB) - 22.02.2018 10:12:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK017K_infZjistovaci.pdf (96 kB) - 08.12.2016 09:54:42
Závěr zjišťovacího řízení: ULK017K_zjistovaci.pdf (252 kB) - 08.12.2016 09:54:42
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: