Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK017S
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Žerotín včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Žerotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2020 08:21
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 16.01.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK017S_navrh_textNavrhu.pdf (447 kB) - 28.01.2020 08:21:25
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK017S_navrh_textStanoviska.zip (590 kB) - 28.01.2020 08:21:25
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: