Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK018S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování Trnovany v uplynulém období (07/2015 – 11/2019) - Změna č. 2 ÚP Trnovany
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 07.02.2020 10:09
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Obecní úřad Trnovany, Trnovany 37, 412 01 Litoměřice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: návrh zprávy o uplatňování územního plánu je v termínu od 6. 1. do 5. 2. 2020 (včetně), vystaven v elektronické podobě na stránkách: http:// www.trnovany.cz.
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 06.02.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK018S_navrh_textNavrhu.pdf (348 kB) - 07.02.2020 10:09:53
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK018S_navrh_textStanoviska.zip (938 kB) - 07.02.2020 10:09:53
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: