Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK019K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Veřejné projednání
Datum a čas posledních úprav: Mon Nov 06 14:13:16 CET 2017
Předkladatel: Statutární město Most, Radniční 1, 434 01 Most
IČ předkladatele: 00266094
Datum zveřejnění: Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Aug 09 00:00:00 CEST 2017
Text oznámení: ULK019K_oznameni.zip (14728 kB) - 19.07.2017 14:45:03
Informace o oznámení: ULK019K_infOznam.pdf (46 kB) - 19.07.2017 14:45:03
Závěr zjišťovacího řízení: ULK019K_zjistovaci.pdf (6341 kB) - 28.08.2017 09:56:23
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel: Tovaryš Petr Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: ULK019K_vyhodnoceni.pdf (1700 kB) - 17.10.2017 14:02:22
Návrh koncepce: ULK019K_navrh.zip (28076 kB) - 19.10.2017 08:22:24
Informace o návrhu koncepce: ULK019K_infNavrh.pdf (42 kB) - 17.10.2017 14:02:22
Datum veřejného projednání: Mon Nov 27 00:00:00 CET 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017
Informace o místě a času veřejného projednání: ULK019K_infVP.pdf (455 kB) - 06.11.2017 14:13:16
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: