Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK019K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2018 10:09
Předkladatel: Statutární město Most, Radniční 1, 434 01 Most
IČO předkladatele: 00266094
Datum zveřejnění: 20.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2017
Text oznámení: ULK019K_oznameni.zip (14728 kB) - 19.07.2017 14:45:03
Informace o oznámení: ULK019K_infOznam.zip (173 kB) - 22.02.2018 10:07:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK019K_infZjistovaci.pdf (6341 kB) - 28.08.2017 09:56:55
Závěr zjišťovacího řízení: ULK019K_zjistovaci.pdf (6341 kB) - 28.08.2017 09:56:23
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Tovaryš Petr Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: ULK019K_vyhodnoceni.pdf (1700 kB) - 17.10.2017 14:02:22
Návrh koncepce: ULK019K_navrh.zip (28076 kB) - 19.10.2017 08:22:24
Informace o návrhu koncepce: ULK019K_infNavrh.zip (211 kB) - 22.02.2018 10:09:56
Datum veřejného projednání: 27.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 04.12.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: ULK019K_infVP.pdf (455 kB) - 06.11.2017 14:13:16
Zápis z veřejného projednání: ULK019K_zapisVP.zip (535 kB) - 01.12.2017 07:49:23
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: ULK019K_infStanovisko.pdf (211 kB) - 10.01.2018 13:36:55
Text stanoviska: ULK019K_zaverStan.zip (220 kB) - 10.01.2018 13:36:55
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: