Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK019S
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dušníky obsahující návrh zadání změny č.5
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2020 13:10
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Obec Dušníky, Dušníky č.p. 65, 413 01 Roudnice nad Labem
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 12.03.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK019S_navrh_textNavrhu.zip (858 kB) - 13.03.2020 13:10:31
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK019S_navrh_textStanoviska.zip (630 kB) - 13.03.2020 13:10:31
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: