Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK023K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility Teplice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2019 13:14
Předkladatel: Statutární město Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IČO předkladatele: 00266621
Datum zveřejnění: 01.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.10.2019
Text oznámení: ULK023K_oznameni.zip (12735 kB) - 07.11.2019 13:14:28
Informace o oznámení: ULK023K_infOznam.zip (268 kB) - 01.10.2019 10:40:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK023K_infZjistovaci.pdf (54 kB) - 07.11.2019 13:14:47
Závěr zjišťovacího řízení: ULK023K_zjistovaci.pdf (363 kB) - 07.11.2019 13:09:28
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: