Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK027K
Název koncepce: Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2022 14:18
Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
IČO předkladatele: 00081531
Datum zveřejnění: 21.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 11.02.2022
Text oznámení: ULK027K_oznameni.pdf (3291 kB) - 19.01.2022 09:12:56
Informace o oznámení: ULK027K_infOznam.pdf (561 kB) - 19.01.2022 10:31:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK027K_infZjistovaci.pdf (535 kB) - 02.03.2022 09:09:26
Závěr zjišťovacího řízení: ULK027K_zjistovaci.pdf (470 kB) - 02.03.2022 09:09:26
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: ULK027K_vyhodnoceni.pdf (2401 kB) - 12.04.2022 09:20:50
Návrh koncepce: ULK027K_navrh.pdf (11482 kB) - 12.04.2022 09:20:50
Informace o návrhu koncepce: ULK027K_infNavrh.zip (459 kB) - 05.05.2022 08:26:26
Termín pro zaslání vyjádření: 04.05.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: ULK027K_infStanovisko.pdf (642 kB) - 25.05.2022 14:18:07
Text stanoviska: ULK027K_zaverStan.pdf (517 kB) - 25.05.2022 14:18:07
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: