Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK053P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Český Jiřetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2010 13:59
Předkladatel: Městský úřad Litvínov, odbor regionálního rozvoje, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: - úřední deska Městského úřadu Litvínov, Obecní úřad Český Jiřetín
Text návrhu zadání: ULK053P_navrhZadani.pdf (392 kB) - 05.02.2008 10:54:43
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK053P_stanoviskoNavrhZadani.doc (49 kB) - 05.02.2008 10:57:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Motl Luboš Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK053P_stanoviskoNavrh1.pdf (50 kB) - 04.11.2010 13:59:33
Důvody ukončení posuzování: