Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK111P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Údlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2010 08:52
Předkladatel: Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO předkladatele: 00261891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: - úřední deska Obecního úřadu Údlice, úřední deska Magistrátu města Chomutova
Text návrhu zadání: ULK111P_navrhZadani.rtf (45 kB) - 29.10.2008 08:58:07
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK111P_stanoviskoNavrhZadani.doc (50 kB) - 29.10.2008 08:58:54
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK111P_stanoviskoNavrh1.pdf (62 kB) - 05.11.2010 08:52:37
Důvody ukončení posuzování: