Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK163P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Klíny
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2011 14:36
Předkladatel: Městský úřad Litvínov, odbor regionálního rozvoje, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov
IČO předkladatele: 00266027
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK163P_navrhZadani.pdf (739 kB) - 14.04.2009 09:12:21
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK163P_stanoviskoNavrhZadani.doc (45 kB) - 24.11.2009 08:17:50
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Grúz Jiří RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bussinow Milan Mgr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK163P_stanoviskoNavrh1.pdf (56 kB) - 07.01.2011 14:36:24
Důvody ukončení posuzování: