Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK178P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Krásná Lípa
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2013 13:53
Předkladatel: Městský úřad Rumburk, odbor regionálního rozvoje a investic, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČO předkladatele: 00261602
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK178P_navrhZadani.pdf (2151 kB) - 11.06.2009 14:06:42
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK178P_stanoviskoNavrhZadani.doc (46 kB) - 11.06.2009 14:15:10
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ULK178P_stanoviskoKoncept.pdf (90 kB) - 27.04.2012 09:47:54
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK178P_stanoviskoNavrh1.pdf (44 kB) - 16.10.2013 13:53:11
Důvody ukončení posuzování: