Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK235F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Huntířov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2019 08:21
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 08.11.2016
Předkladatel: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
IČO předkladatele: 00261238
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: ULK235F_zadani.pdf (6226 kB) - 20.12.2016 11:17:05
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 07.12.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK235F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (187 kB) - 20.12.2016 11:18:04
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 10.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.04.2019
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Text  návrhu (ÚP): ULK235F_navrh.pdf (309 kB) - 04.07.2019 08:20:25
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK235F_vyhodnoceni.pdf (222 kB) - 04.07.2019 08:20:25
Text Hodnocení Natura 2000: ULK235F_Natura.pdf (2524 kB) - 04.07.2019 08:20:25
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 03.07.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK235F_infoStan.pdf (53 kB) - 04.07.2019 08:21:23
Text stanoviska: ULK235F_stanoviskoSEA.pdf (345 kB) - 04.07.2019 08:21:23
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: