Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK280P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Dubí
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2012 09:12
Předkladatel: Městský úřad Dubí, stavební úřad a územní plánování, Ruská 264, 417 01 Dubí
IČO předkladatele: 00266281
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK280P_navrhZadani.zip (160 kB) - 29.09.2010 09:07:28
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK280P_stanoviskoNavrhZadani.zip (78 kB) - 29.09.2010 09:08:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Motl Luboš Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK280P_stanoviskoNavrh1.pdf (55 kB) - 16.02.2012 09:12:31
Důvody ukončení posuzování: