Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK308P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Žatec
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2011 13:31
Předkladatel: Městský úřad Žatec, odbor rozvoje města, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČO předkladatele: 00265781
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK308P_navrhZadani.pdf (276 kB) - 09.07.2010 13:22:46
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK308P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (42 kB) - 09.07.2010 13:25:02
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK308P_stanoviskoNavrh1.pdf (59 kB) - 04.04.2011 13:31:25
Důvody ukončení posuzování: