Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK355P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hora Svatého Šebestiána
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.06.2013 14:23
Předkladatel: Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO předkladatele: 00261891
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK355P_navrhZadani.pdf (5129 kB) - 29.06.2011 11:08:18
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK355P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (50 kB) - 29.06.2011 11:17:10
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Grúz Jiří RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK355P_stanoviskoNavrh1.pdf (60 kB) - 19.06.2013 14:23:42
Důvody ukončení posuzování: