Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: VYS002S
Název koncepce: návrh ÚP Kostelec
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2019 11:07
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Statutární město Jihlava
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 20.08.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: VYS002S_navrh_textNavrhu.docx (46 kB) - 20.08.2019 11:07:01
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: VYS002S_navrh_textStanoviska.docx (46 kB) - 20.08.2019 11:07:19
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: