Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS021K
Název koncepce: „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2018 13:25
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení:
Informace o oznámení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: VYS021K_vyhodnoceni.zip (7650 kB) - 27.11.2017 13:55:36
Návrh koncepce: VYS021K_navrh.pdf (17056 kB) - 27.11.2017 13:55:36
Informace o návrhu koncepce: VYS021K_infNavrh.pdf (352 kB) - 27.11.2017 13:56:54
Datum veřejného projednání: 20.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: VYS021K_infVP.pdf (349 kB) - 06.12.2017 14:31:15
Zápis z veřejného projednání: VYS021K_zapisVP.pdf (380 kB) - 02.01.2018 09:37:38
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: VYS021K_infStanovisko.pdf (407 kB) - 29.01.2018 13:39:04
Text stanoviska: VYS021K_zaverStan.pdf (407 kB) - 29.01.2018 13:39:04
Informace o zveřejnění prohlášení: VYS021K_infVyporadani.pdf (108 kB) - 13.04.2018 13:25:50
Schválená koncepce: VYS021K_schvalenaKoncepce.zip (12576 kB) - 13.04.2018 13:24:16
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Koncepce byla převzata od Ministerstva životního prostředí. Původní kód koncepce: MZP249K