Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS022K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Thu Mar 29 13:24:18 CEST 2018
Předkladatel:
IČ předkladatele:
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení:
Informace o oznámení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: VYS022K_vyhodnoceni.zip (2539 kB) - 22.01.2018 17:44:12
Návrh koncepce: VYS022K_navrh.pdf (10194 kB) - 22.01.2018 17:44:12
Informace o návrhu koncepce: VYS022K_infNavrh.pdf (368 kB) - 23.01.2018 08:28:32
Datum veřejného projednání: Wed Feb 28 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Mar 05 00:00:00 CET 2018
Informace o místě a času veřejného projednání: VYS022K_infVP.pdf (307 kB) - 12.02.2018 17:23:02
Zápis z veřejného projednání: VYS022K_zapisVP.pdf (664 kB) - 06.03.2018 15:00:41
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: VYS022K_infStanovisko.pdf (365 kB) - 29.03.2018 13:24:18
Text stanoviska: VYS022K_zaverStan.pdf (334 kB) - 29.03.2018 13:24:18
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Koncepce byla převzata od Ministerstva životního prostředí. Původní kód koncepce: MZP247K