Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS026K
Název koncepce: Strategie rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2020 11:05
Předkladatel: Kraj Vysočina
IČO předkladatele: 70890749
Datum zveřejnění: 08.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2020
Text oznámení: VYS026K_oznameni.pdf (11470 kB) - 08.01.2020 07:22:35
Informace o oznámení: VYS026K_infOznam.pdf (284 kB) - 08.01.2020 07:55:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS026K_infZjistovaci.pdf (345 kB) - 14.02.2020 11:05:09
Závěr zjišťovacího řízení: VYS026K_zjistovaci.pdf (383 kB) - 14.02.2020 11:05:09
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: