Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS027K
Název koncepce: „Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042“
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2020 07:57
Předkladatel: Statutární město Jihlava
IČO předkladatele: 00286010
Datum zveřejnění: 15.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2020
Text oznámení: VYS027K_oznameni.pdf (285 kB) - 15.01.2020 10:03:04
Informace o oznámení: VYS027K_infOznam.zip (16048 kB) - 15.01.2020 09:33:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS027K_infZjistovaci.pdf (346 kB) - 20.02.2020 07:57:10
Závěr zjišťovacího řízení: VYS027K_zjistovaci.pdf (226 kB) - 20.02.2020 07:57:10
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: