Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS029K
Název koncepce: „Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy pro roky 2022 - 2032“
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2022 09:38
Předkladatel: Statutární město Jihlava
IČO předkladatele: 00286010
Datum zveřejnění: 21.04.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 11.05.2022
Text oznámení: VYS029K_oznameni.pdf (7446 kB) - 21.04.2022 12:26:39
Informace o oznámení: VYS029K_infOznam.pdf (203 kB) - 21.04.2022 08:11:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS029K_infZjistovaci.pdf (364 kB) - 27.05.2022 09:38:09
Závěr zjišťovacího řízení: VYS029K_zjistovaci.pdf (441 kB) - 27.05.2022 09:38:09
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: