Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK002K
Název koncepce: Koncepce rozvoje města Vsetín se zaměřením na využití prostředků strukturálních fondů 2007 - 2013
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2008 06:59
Předkladatel: Město Vsetín Svárov 1080 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Datum zveřejnění: 23.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ZLK002K_oznameni.zip (2719 kB) - 22.11.2007 12:38:45
Informace o oznámení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK002K_zjistovaci.doc (128 kB) - 21.12.2007 10:32:49
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: ZLK002K_vyhodnoceni.pdf (1264 kB) - 24.10.2008 07:38:44
Návrh koncepce: ZLK002K_navrh.pdf (5995 kB) - 24.09.2008 09:42:47
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání: 23.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: ZLK002K_infVP.pdf (150 kB) - 14.10.2008 07:38:21
Zápis z veřejného projednání: ZLK002K_zapisVP.pdf (53 kB) - 03.11.2008 14:58:41
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: ZLK002K_zaverStan.pdf (501 kB) - 24.11.2008 06:59:37
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: