Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK017K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility Kroměříž
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2020 08:46
Předkladatel: Město Kroměříž
IČO předkladatele: 00287351
Datum zveřejnění: 07.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ZLK017K_oznameni.pdf (3827 kB) - 06.01.2020 14:35:57
Informace o oznámení: ZLK017K_infOznam.pdf (178 kB) - 06.01.2020 14:35:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ZLK017K_infZjistovaci.pdf (704 kB) - 14.02.2020 08:46:13
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK017K_zjistovaci.pdf (210 kB) - 14.02.2020 08:46:13
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: