Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK018K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility Otrokovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2020 13:40
Předkladatel: Město Otrokovice
IČO předkladatele: 00284301
Datum zveřejnění: 07.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ZLK018K_oznameni.pdf (1991 kB) - 06.01.2020 14:31:46
Informace o oznámení: ZLK018K_infOznam.pdf (178 kB) - 06.01.2020 14:31:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ZLK018K_infZjistovaci.pdf (626 kB) - 12.02.2020 13:40:40
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK018K_zjistovaci.pdf (196 kB) - 12.02.2020 13:40:40
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: