Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK023S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Žítková za období 2014-2019
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2019 09:33
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Uherský Brod
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 09.12.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK023S_navrh_textNavrhu.pdf (651 kB) - 12.12.2019 09:33:56
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK023S_navrh_textStanoviska.pdf (187 kB) - 12.12.2019 09:33:56
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: