Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK042P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Vsetína
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2009 08:07
Předkladatel: Městský úřad Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK042P_stanoviskoNavrhZadani.doc
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Kadlecová Zuzana RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK042P_stanoviskoKoncept.pdf (55 kB) - 30.04.2009 08:07:39
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: