Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK078S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Pačlavice za období 2016 - 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2021 12:28
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Kroměříž
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 11.01.2021
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK078S_navrh_textNavrhu.pdf (1072 kB) - 15.01.2021 12:26:41
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK078S_navrh_textStanoviska.pdf (255 kB) - 15.01.2021 12:28:04
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: