Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK162P
Název koncepce: Návrh zadání změny č.8 územního plánu města Uherský Brod
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2009 08:33
Předkladatel: Městský úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
IČO předkladatele: 00291463
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK162P_navrhZadani.pdf (5853 kB) - 29.01.2008 14:55:23
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK162P_stanoviskoNavrhZadani.doc (158 kB) - 26.02.2008 09:58:17
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., PhD.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK162P_stanoviskoKoncept.doc (152 kB) - 09.11.2009 08:33:52
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: