Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK187P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Ústí
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2010 11:14
Předkladatel: Městský úřad Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK187P_navrhZadani.pdf (7007 kB) - 26.02.2008 09:25:30
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK187P_stanoviskoNavrhZadani.doc (153 kB) - 04.06.2008 10:54:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Velecká Věra Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK187P_stanoviskoNavrh1.doc (116 kB) - 01.04.2010 11:14:55
Text stanoviska k návrhu (2): ZLK187P_stanoviskoNavrh2.doc (149 kB) - 01.04.2010 11:14:55
Důvody ukončení posuzování: